Privacybeleid

WAAROP IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit Privacybeleid is van toepassing op deze website en elk ander online initiatief van de Franse Zweefvliegfederatie dat persoonlijke gegevens verzamelt (de "Materialen"). Dientengevolge is dit beleid niet van toepassing op websites van derden, met inbegrip van websites die via een weblink op onze Materialen kunnen worden vermeld.
Houd er rekening mee dat, indien de wetgeving van uw land dit vereist, dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens kan worden aangevuld met lokale bepalingen die we u nadrukkelijk verzoeken te raadplegen op onze Materialen.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN U?

Met uw voorafgaande toestemming kunnen wij, wanneer u onze Media gebruikt, enkele of alle van de volgende gegevens verzamelen en verwerken:
gegevens die u verstrekt (i) door formulieren in te vullen, (ii) door online inhoud te uploaden, (iii) door u te abonneren op online diensten (bijv. applicaties en sociale netwerkpagina's) of (iv) door ons correspondentie te sturen:
voor- en achternaam;
e-mailadres;
geslacht;
telefoonnummer;
postadres;
leeftijd/geboortedatum;
uw mening over onze producten;
betalingsinformatie (op e-commerce Media);
uw aankoopgeschiedenis (op e-commerce Media);
eventuele speciale verzoeken die u ons doet (voornamelijk voor archiveringsdoeleinden);
eventuele foto's of video's van u die u wilt delen.
We kunnen u vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor wetenschappelijke en statistische doeleinden.

VERZAMELEN WE UW IP-ADRES EN COOKIES?

Wij kunnen uw IP-adres en browsertype verzamelen om onze systemen te beheren en/of statistieken op te stellen, zonder enige andere individuele informatie te identificeren.
In sommige gevallen kunnen wij ook gebruik maken van cookies, kleine bestanden van letters en cijfers die naar uw terminal worden gedownload wanneer u toegang krijgt tot onze Materialen. Wij gebruiken cookies voornamelijk om u te herkennen wanneer u weer verbinding maakt met onze Media en om content weer te geven die waarschijnlijk aansluit bij uw interesses.
Internetbrowsers zijn meestal standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt dit eenvoudig wijzigen door de instellingen van uw browser aan te passen. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, sommige delen van onze Materialen mogelijk niet toegankelijk zijn.
Als u vragen hebt over cookies, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voornamelijk om onze klanten/prospects te beheren en in het bijzonder om te reageren op uw verzoeken of om u regelmatig nieuws en informatie te sturen over onze producten, merken, activiteiten en/of Materialen die voor u interessant kunnen zijn.
We gebruiken uw gegevens ook om uw digitale ervaring op onze Materialen te verbeteren: om inzicht te krijgen in uw interesse in onze Materialen en de inhoud ervan, om uw online account te beheren, om uw deelname aan onze activiteiten te valideren, om uw betalingen te verwerken, om ervoor te zorgen dat onze Materialen worden gepresenteerd op een manier die het beste bij u en uw terminal past en om u te beschermen tegen mogelijke frauduleuze handelingen.

HOE KRIJGT U TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

U kunt altijd per post, e-mail of telefoon contact met ons opnemen (raadpleeg de contactgegevens die vermeld staan in de gebruiksvoorwaarden van het medium dat u gebruikt) om de persoonlijke gegevens te raadplegen die wij over u bewaren.
Indien u een fout in deze gegevens vaststelt of indien u van mening bent dat deze gegevens onvolledig of dubbelzinnig zijn, kunt u ons ook vragen om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verduidelijken.
U kunt zich er ook tegen verzetten dat uw gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden of met dit doel aan derden worden meegedeeld.
Tot slot kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, te wissen. Houd er echter rekening mee dat we uw gegevens kunnen bewaren voor archiveringsdoeleinden (in het bijzonder wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn).

DELEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Behoudens de bepalingen in dit privacybeleid of tenzij wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met medewerkers van ons bedrijf of onze serviceproviders (bijv. onze webbureaus die namens ons bepaalde online activiteiten beheren) en/of zakenpartners voor de hierboven vermelde doeleinden, en alleen voor zover dit nodig is om de aan hen toevertrouwde taken uit te voeren. Deze personen kunnen rechtstreeks contact met u opnemen met behulp van de contactgegevens die u ons hebt verstrekt.
Houd er rekening mee dat we strikt van onze dienstverleners eisen dat ze uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het beheer van de diensten die we hen vragen te leveren. We vragen deze dienstverleners ook altijd te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en bijzondere aandacht te besteden aan de vertrouwelijkheid van deze gegevens.

WAAR SLAAN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP?

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze databases of in die van onze serviceproviders.
In bepaalde gevallen, en voornamelijk om technische redenen, kunnen deze databases worden opgeslagen op servers buiten het land (inclusief buiten de Europese Unie) van waaruit u de gegevens oorspronkelijk hebt ingevoerd.

WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG BEWAARD?

Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens altijd op de veiligste en meest beveiligde manier op te slaan, en alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Hiertoe nemen we passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen om wijziging, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
Op onze e-commerce Media beheren we uw betalingsgegevens met methoden die voldoen aan de industrienormen (zoals PCI DSS).
We informeren u dat dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens door ons kan worden gewijzigd. In dat geval zullen deze wijzigingen beschikbaar zijn op deze pagina.

PLAATSELIJKE BEPALINGEN

Frankrijk
In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, hebt u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een verzoek met identiteitsbewijs naar : [email protected]